• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

Antalyaspor davasında korkunç ihtimaller!

antalyaspor-davasinda--korkunc-ihtimaller

Ali Şafak Öztürk’ün Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi uğrattığı zararın tazmini ve tazminatın şirkete ödenmesiyle ilgili açılan davada; nitelikli dolandırıcılık veya resmi belgede sahtecilik suçlarının oluşabileceği ihtimaline yer verildi
10 Haziran 2018 Pazar 20:40

 Öztürk’ün Antalyaspor kulübünü uğrattığı zararın tazmini ve tazminatın şirkete ödenmesi iddiasıyla açılan davada şok ifadeler…

 

Antalyaspor davasında

korkunç ihtimaller!

 Ali Şafak Öztürk’ün Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi uğrattığı zararın tazmini ve tazminatın şirkete ödenmesiyle ilgili açılan davada; nitelikli dolandırıcılık veya resmi belgede sahtecilik suçlarının oluşabileceği ihtimaline yer verildi

 

Haber: Şükrü AĞIRMAN

Eski başkan Ali Şafak Öztürk’e yönelik olarak, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle açılan davanın dilekçesinde korkunç ihtimaller de yer buldu. Antalya’da nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dilekçede nitelikli dolandırıcılık veya resmi belgede sahtecilik suçlarının oluşabileceği ihtimaline yer verildi. Dilekçede kulübün bankalara; kefaletten dolayı da eski başkana borçlandırılarak, takımın bu borç sebebiyle kişilerin kontrolüne geçtiği ileri sürüldü.

 

100 bin lirayla başladılar

Antalyaspor A.Ş. eski yöneticisi Gazanfer Gencer’ir eski başkan Ali Şafak Öztürk’e kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle açtığı 100 bin liralık dava dilekçesinde, ıslah hakkı saklı kalmak üzere 100 bin lira tazminat istendi. Bu arada Öztürk’ün Antalyaspor için 200 milyon lira kredi çektiği ve faiziyle birlikte takımı bankalara 303 milyon lira borçlandırdığı ortaya çıkmıştı.

Dilekçede, Öztürk’ün ailesinin ekonomik gücünü kullanarak ve şahsi kefaletler vererek bankalardan Antalyaspor adına büyük miktarlarda krediler çekilmesini sağladığı, elde edilen nakdin fütursuzca harcanarak Antalyaspor’un mal varlığının har vurulup harman savrulduğu ileri sürülmüştü.

 

Transferlere dikkat çekildi

Öztürk döneminde Türkiye’nin başlıca kulüplerinin bile ekonomik anlamda yapmayı düşünemeyeceği transferler gerçekleştirildiği vurgulanarak kulübün mali yapısının bozulduğu ve Öztürk ailesine borçlu hale getirildiği iddia edildi. Mahkeme aracılığı ile şirket merkezinde yaptırılacak detaylı bir bilirkişi incelemesi ve alınacak rapor neticesinde, Ali Şafak Öztürk döneminde yapılan bütün transferlerin ekonomik maliyeti ortaya çıkarılacağı vurgulandı.

 

Afaki harcamalar

Transfer politikalarının yanı sıra, kamuoyuna yansıyan başkaca birçok afaki harcama da dilekçede yer buldu. Kulübün önceki dönemlerinde daha az sayıda personelle idare edilen işleri için çok sayıda personel alımı söz konusu olduğu, kulübün kendi bünyesindeki sınırlı sayıdaki personeli ile yürüttüğü sosyal medya ve pazarlama işleri için ilave personel alındığı gibi dışarıdan firmalardan da hizmet alındığı anlatıldı. Genel müdürlük seviyesinde sorunsuzca yürütülen işleyişe rağmen yüksek maaşlarla CEO göreve getirildiği, stat ve takım yöneticileri ile sorumlulara yüksek maaşlar ve prim ödemesi yapıldığı ortaya atıldı. Bir çok konuyla ilgili personele rağmen dışarıdan hizmet alımıyla danışmanlık ve benzeri hizmetler alınarak ciddi rakamların bu kişilere ödendiği iddia edildi. Ali Şafak Öztürk’ün, otel ve konaklama hizmetleri için kendi aile oteli olan Regnum Oteli’ne de bir buçuk milyon lirayı aşkın rakamda bir ücret ödendiği duyumları dilekçede yer aldı.

 

Usulsüzlük iddiası

Dilekçede en çarpıcı iddialardan biri de Antalyaspor’un federasyon gelirlerinin bankalara temlik edilmesi sürecinde usulsüzlükler yaşandığı iddiaları oldu. Dilekçede “Bir futbol kulübünün federasyon gelirlerini ne şekilde temlik edebileceği ve henüz doğmamış gelirler üzerinden ne şekilde kredi sağlayabileceğine mevzuatta yer verilmiş durumdadır” denilerek buna ilişkin usullerin yer aldığı Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ana Statüsünün ilgili maddelerine atıfta bulunuldu. Antalyaspor A.Ş.’nin gelirlerini temlik ederken o yıla ilişkin genel kurulda onaylanan yıllık bütçe gelir tutarının yüzde 25’ini aşmaması gerektiği, ancak davalı Ali Şafak Öztürk zamanında bu kurala riayet edilmeyerek, bilançodaki gelir tutarının çok üzerinde rakamlarda bankalara temlikte bulunulduğu anlatılarak şu ifadelere yer verildi:

 

Dolandırıcılık ve sahtecilik ihtimali

“Bu işlemi yaparken de kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulan belgelerde tahrifat yapılmış olabileceği, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı belgeler sunulmuş olabileceği ihtimali akıllara gelmektedir. Aksi takdirde, TFF tarafından bilanço gelir kaleminin yüzde 25’inden fazlasının temliğine onay verilmesinin izahı bulunmamaktadır. Bu sebeple, Türkiye Futbol Federasyonu’na müzekkere yazılarak 30 Haziran 2016 tarihinden sonra Antalyaspor A.Ş.’nin gelirlerini ne şekilde temlik ettiği, hangi bankalara hangi miktarlarda temliğinin bulunduğunun sorulmasını ve bu temlik işlemlerine dayanak olarak Antalyaspor A.Ş. tarafından sunulan bilançoların onaylı birer suretlerinin istenilmesini talep ediyoruz.

Federasyona yanıltıcı bilanço sunulması durumunda konunun Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinin 1. fıkrasının j bendinde ifade edilen ‘Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla’ düzenlemesi kapsamında kalabileceği, nitelikli dolandırıcılık veya resmi belgede sahtecilik suçlarının oluşabileceği hususunu da mahkemenizin takdirine sunuyoruz.”

 

Gencer ibra etmemiş

Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin 10 Ocak 2018 tarihinde yapılan genel kurulunda oy çokluğu ile o dönemki yönetim kurulu başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine karar verildiği, davacı Gazanfer Gencer’in ise ibraya olumsuz oy kullandığı anlatıldı. Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin hissedarı olan Gencer’in dava dilekçesinde “Davalının (Ali Şafak Öztürk) yönetim kurulu başkanlığı yaptığı dönemde yapmış olduğu keyfi, usulsüz ve savruk harcamalar neticesinde Antalyaspor A.Ş. iflas noktasına gelmiş, telafisi imkansız zararlar oluşmuştur. Antalyaspor A.Ş. kredi kullandığı bankalara muhtaç hale gelmiş, kefalet sebebiyle de dolaylı olarak davalının inisiyatifine kalmıştır. Nitekim davalı da bu durumu bilmekte olup, tekrardan Antalyaspor’un başına geçmeyi arzulamaktadır” denildi. Bu iddialara ilişkin Öztürk’ün Twitter’daki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara yer verildi.

 

Başka sorumlular da çıkabilir

Dilekçede Öztürk dışında, sorumluluk doğuracak işlemlerde ve oluşan zararda imzası bulunan başkaca yönetim kurulu üyeleri var ise bunların da sorumluluğunun söz konusu olacağına atıfta bulunuldu. Tespit edilebilecek sorumlu diğer yönetim kurulu üyelerine karşı dava ve talep hakları ile fazlaya ve diğer davalara ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla; tazminat talep edildi. Ticaret sicil kayıtları, genel kurul tutanakları, TFF kayıtları, Antalyaspor A.Ş.’nin ticari kayıtları ve belgeler, haber çıktıları, çeşitli belgeler, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi vb her türlü yasal delil, dava için delil olarak sunuldu.

 

İŞTE O TRANSFERLER:

 

Dilekçede Ali Şafak Öztürk döneminde yapılan transferlere dikkat çekildi. Bir çok gereksiz transferler yapıldığı vurgulandı. Türkiyenin başlıca kulüplerinin bile ekonomik anlamda yapmayı düşünemeyeceği transferler gerçekleştirildiği anlatıldı. Kulübün mali yapısı bozularak Öztürk ailesine borçlu hale getirildiği iddia edildi. Dilekçede gazete ve internet sitesi haberleri ile Transfermarkt isimli istatistik sitesi verileri de delil gösterilerek o transferler şöyle anlatıldı:

 

Samir Nasri:

Bonservis bedeli olmayan bu oyuncu için 2 milyon Euro tutarında imza parası (imza parası bir nevi bonservis bedelidir, oyuncuya –veya ilgilisine- ödenmektedir), 2 milyon Euro tutarında da menajerlik ücreti ödendiği iddia edilmektedir. Transfermarkt isimli istatistik sitesi verilerinde ise oyuncuya 3 buçuk milyon Euro bonservis bedeli ödendiği iddia edilmektedir. Oyuncunun kendisine de senelik en az 6 milyon Euro alacağı bir kontrat imzalanmıştır. Ayrıca bu oyuncunun doping iddiaları yüzünden transfer zamanında FIFA nezdinde devam eden davası bulunmakta olup, futboldan men edilmesi de gündemde iken peşin peşin imza parası ve menajerlik ücreti ödenmesi manidardır. Nitekim sonrasında da oyuncuya men cezası verilmiştir. Bu oyuncunun Antalyaspor’da oynadığı dönemde ise kayda değer hiçbir katkısı olmamıştır. Kendisine milyonlarca TL ödenen oyuncu sadece 720 dakika maçlarda görev almıştır. Oyuncunun sözleşmesi feshedilirken de yönetim basiretsizliği gösterilerek oyuncuya ayrıca 1 milyon Euro fesih bedeli ödendiği iddia edilmektedir.

 

Jeremy Menez:

Bu oyuncunun transferinde de Samir Nasri isimli oyuncunun durumuna benzer durumlar yaşanmıştır. Bu oyuncuya da 2 buçuk milyon Euro bonservis bedeli ödendiği iddia edilmektedir. Transfermarkt’da ise bir buçuk milyon Euro rakamı yer almaktadır. Ayrıca oyuncu yine çok yüksek rakamlarda bir kontrata imza atmıştır. Oyuncu takıma geldiğinde sakat durumda olup, takıma hiçbir katkı da sağlamamıştır. Yine bu oyuncu kendisine ödenen milyonlarca TL karşılığında sadece 307 dakika maçlarda görev almıştır. 2 buçuk milyon Euro bonservis bedeli ödenen bir oyuncu takımdan sadece 250 bin Euro bonservis bedeli alınarak gönderilmiştir. Olan yine Antalyaspor’un parasına olmuştur.

 

Diğer oyuncular:

Bunun yanı sıra, yine yüksek rakamlar ödenerek Kenan Horic, Amadiya Rennie, Jean Armel Drole, Milan Jevtovic, Sandro Ranieri gibi oyuncular transfer edilmiş, kulübün paraları harcanmış ancak hiçbir katkı alınamamıştır. Jevtoviç’e 900 bin Euro civarında, Drole’ye 1.2 milyon Euro civarında bonservis ödendiği duyumları vardır. 2017-2018 sezonu başında da yine yüksek maliyetli birçok oyuncu transfer edilmiştir.


Haber okunma sayısı: 940Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANTALYA - HAVA DURUMU

ANTALYA