• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

Güvenlik sendikalarının sonu mu geliyor?

guvenlik-sendikalarinin--sonu-mu-geliyor

Kamuda özel güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu güvenlik sendikalarının dönemi kapanıyor. Son tarih 30 Ekim 2020. Güvenlikçi sendikaları; kamudan üye yapamayacak, aidat toplayamayacak, belki de kapanacak
19 Kasım 2019 Salı 15:47

 Antalya’daki güvenlik sendikalarına kötü haber…

 

Güvenlik sendikalarının

sonu mu geliyor?

 Kamuda özel güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu güvenlik sendikalarının dönemi kapanıyor. Son tarih 30 Ekim 2020. Güvenlikçi sendikaları; kamudan üye yapamayacak, aidat toplayamayacak, belki de kapanacak

 

HABER: Şükrü AĞIRMAN

Sendikalar kapanacak

Kamuda KHK ile kadroya geçen özel güvenlik görevlileri, 30 Ekim 2020’den itibaren kendi iş kollarına ait güvenlik sendikalarından çıkacak, çalıştıkları iş yerinin bağlı olduğu iş kolundaki sendikalara geçebilecek. Güvenlik çalışanlarının kanunda belirtilen kendi 19’uncu iş kollarındaki sendikal üyelikleri, bu tarihten itibaren iş kolu değişikliğinden dolayı düşecek. Güvenlikçiler, sadece bağlı bulundukları kamu kurumunun örgütlendiği iş kolundaki sendikalara üye olabilecek. Örneğin hastanelerde çalışan güvenlikçiler sadece sağlık sendikalarına, belediyede çalışanlar sadece belediye ile ilgili sendikalara üye olabilecek.

 

3 il şanslı

Öte yandan bazı belediyelerde ise durum biraz farklı. Örneğin İstanbul, Konya ve Ankara gibi gibi çok büyük belediyelerde; “sadece güvenlik görevlilerinin istihdam edildiği ve güvenlikçilere özgü” belediye şirketleri bulunuyor. Bu belediyelerde her birimin personeli, ayrı ayrı kurulmuş belediye şirketlerinde örgütlü olarak yer alıyor. Bu tip, her meslek için ayrı ayrı istihdam şirketi olan belediyelerde güvenlik görevlileri; sadece bir şirkette ve sadece güvenlikçiler olarak tek bir şirkette örgütlü oldukları için, kendi mesleklerine ait 19’ncu iş kolundaki güvenlik sendikalarına üye olmaya devam edecek.

 

Antalya’ya kötü haber

Ne var ki bu istisna Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi belediyeler ve ilçe belediyeleri için geçerli değil. Bu belediyelerde; meslek ayırt etmeksizin taşerondan gelen tüm personel; insan kaynakları ile ilgilenen tek bir belediye şirketine bağlı bulunuyor. Bu tip yerlerde güvenlik görevlilerinin sendikasının yetkisi düşmüş olacak. Özel güvenlik görevlileri, kendi 19’uncu iş kollarındaki değil belediyenin 20’nci iş kolundaki genel işler ile ilgili iş kolundaki sendikalara geçiş yapmak zorunda kalacak, hiçbir şekilde güvenlik sendikasına üye olamayacak. Haliyle bu sendikalar kamudaki üyelerinden aidat toplayamayacak, üye yapamayacak belki de kapısına kilit vuracak.

 

30 Ekim tarihi son

696 Sayılı KHK ile kadroya geçen Özel Güvenlik Görevlileri, KHK’nın 127’nci maddesinin geçici 24. maddesinin, Ç bendinin 4’üncü fıkrası ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine göre 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalıştıkları iş yerinin iş kolundaki sendikalara geçebilecek. 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren güvenlik sendikaları sadece 19’uncu iş kolunda yazılı olan iş yerleri ve güvenlik şirketlerinde örgütlenebilecek. Bu KHK ile kadroya geçen güvenlik görevlilerinin geçiş işlemleri, 30 Ekim tarihinden itibaren tamamlanacak.

 

KHK ile değişim

Bahse konu 696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesinin geçici 24’üncü maddesinin Ç fıkrasının 4’üncü paragrafında “...Bu madde kapsamındaki idarelerde: 6356 sayılı Kanunun geçici 7. Maddesinde belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetki başvurusunda bulunabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için yeni tescil edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki başvurusunda bulunulabilir” deniliyor. Yine taşeron personelin kadroya geçiş yönetmeliğinin 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında belirlenen hususlar çerçevesinde kadroya geçen işçiler için süre, Çalışma ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının tespit ettiği Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan 30 Ekim 2020 olarak belirlendi.

 

Kanun değişti

1 Şubat 2018 tarihinde 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici maddede de bu konuya atıf yapılıyor. İlgili maddede birinci fıkrada “5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idareler ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’üncü ve geçici 24’üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir” deniliyor.

 

Bağımsız iş yeri kabul edilecek

Maddenin devamında “Birinci fıkra kapsamındaki iş yerlerinin her biri bu Kanunun uygulanması bakımından bağımsız bir iş yeri sayılır. Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen iş yerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4’üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir” deniliyor. Buna göre kamu kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlileri, sendikalaşma sırasında kanunun kendilerine tanıdığı kendi güvenlik iş kolunda sendikalı olmaktan çıkıyor.

 

Antalya örneği

Belediyelerde ise durum biraz farklı. Güvenlik görevlileri, belediyede diğer tüm dallarda çalışan işçiler ile birlikte 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun (1) Sayılı Cetveldeki İş kollarından 20’nci iş kolundaki sendikalara üye olabilecek. 19’uncu iş kolundaki güvenlik çalışanlarının, bu tarihten itibaren üyelikleri kendiliğinden iş kolu değişikliğinden dolayı düşecek. Güvenlik görevlileri, sadece belediyenin 20’nci iş kolundaki genel işler ile ilgili iş kolundaki sendikalara geçiş yapabilecek. Ancak hiçbir şekilde güvenlik sendikasına üye olamayacak. Bu durumun ise bir istisnası var. Örneğin İstanbul, Konya ve Ankara gibi belediyelerde güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu belediye şirketleri de bulunuyor. Bu şirketlere bağlı olan güvenlik görevlileri, kendi mesleklerine ait iş kolu olan 19’uncu iş kolundaki güvenlik sendikalarına üye olmaya devam edecek. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi tüm taşeron kadrodan gelen personeli tek bir şirkette toplayan tüm belediyelerde; güvenlik görevlilerinin sendikasının yetkisi düşecek. Özel güvenlik görevlileri, belediyenin 20’nci iş kolundaki genel işler ile ilgili iş kolundaki sendikalara geçiş yapacak.  Böylece ilçe belediyeleri ve güvenlikçilere özgü şirketi olmayan belediyelerde güvenlik sendikalarının örgütlenmesi yapılamayacak. Bu sendikalar aidat toplayamayacak, üye yapamayacak. Bu sendikalar sadece özel sektörde örgütlenmeye çalışacak.


Haber okunma sayısı: 196Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANTALYA - HAVA DURUMU

ANTALYA