• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

Pazar davasında şok gelişme

pazar-davasinda-sok-gelisme

Bakanlık avukatı; kooperatif eski yöneticilerine verilen beraat kararının kaldırılması için istinafa başvurdu
01 Kasım 2021 Pazartesi 08:44

 Pazar davasında şok gelişme

 

Ticaret Bakanlığı avukatı; Antalya’da dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanan esnaf odası başkanı ile biri eski belediye başkanı adayı ve parti ilçe başkanı da olan kooperatif eski yöneticilerine verilen beraat kararının kaldırılması için istinafa başvurdu

 

HABER: Şükrü AĞIRMANBeraat kararı çıkmıştı

Sebzecilerin şimdiki oda başkanı olan Bülent Kaplan dahil 5 isim, Antalya Kızıltoprak Katlı Kapalı Pazarı yapımı ve işletilmesiyle ilgili yolsuzluk davasında sanıktı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma davasında; sanıkların cezalandırılmasını isteyen savcılık mütalâasına rağmen 4 Şubat 2021’de beraat kararı çıkmıştı.

 

Müdahillik talebi

Dönemin Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olan şimdinin esnaf odası başkanı Bülent Kaplan ile dönemin kooperatif yönetimi, bu kararla rahat bir nefes almıştı. Ancak Ticaret Bakanlığının avukatı istinafa başvurarak davaya müdahillik talebinde bulundu. Kararın kaldırılmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

 

İstinafa başvurdu

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü avukatı; Muratpaşa Kızıltoprak Katlı Kapalı Pazarı davası kararı ile ilgili olarak 27 Eylül 2021 günü istinafa başvurdu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine sunulmak üzere Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yoluna başvurdu. Beraat kararının kaldırılmasını istedi.

 

Kararın kaldırılmasını istedi

Dilekçede; sanıklar Bülent Kaplan, Arif Üstündağ, Koray Alptekin, Sadık Özgen ve Sefa Pamuk hakkında görevi kötüye kullanma, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçlamasıyla görülen davada, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Şubat 2021 tarihli kararının kaldırılması istendi. Reddedilen kamu davasına katılma talebinin de kabulünü isteyen Bakanlık; böylece kendisine 21 Eylül günü tebliğ edilen karara yönelik olarak davaya müdahillik girişiminde bulundu.

 

Müfettiş tespiti

Hatırlanacağı üzere Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Esnaf Odası hakkında; ‘bakanlığa intikal eden şikâyet dilekçelerine istinaden’, Bakanlık Makamının usulüne uygun görevlendirmeleri uyarınca Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Başmüfettişleri görevlendirilmişti. Müfettişler; Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Esnaf Odasınca pazar yeri yapımına ilişkin süreçlerde gerçekleştirilen usulsüzlükler hakkında incelemeler yapmış, 19 Ekim 2016’da bir rapor tanzim etmişti.

 

Belediye, esnaf odası ile

Muratpaşa Belediyesi mülkiyetinde 11068 ada 1 parselde bulunan ve imar planında ‘pazar yeri’ olarak ayrılan taşınmazda pazar yeri yapımı için 23.10.2008 tarihinde Muratpaşa Belediye Başkanlığı ile Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Esnaf Odası arasında “Kızıltoprak Pazar Yeri Yapım ve İşletme Protokolü” düzenlenmişti. 07.11.2008 tarihinde de Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Esnaf Odası ile S.S. Antalya Seyyar Sabit Sebze ve Meyveciler Toplu İş yeri Yapı Kooperatifi arasında “Kızıltoprak Mahallesi Katlı Pazaryeri Yapım Protokolü” düzenlendi.

 

Esnaf odası, kooperatif ile

Bu protokole dayanılarak; belediye ile esnaf odası arasında kararlaştırılan ‘pazar yapım ve işletme işi’, kooperatife verildi. Kooperatif de pazar yeri yapım işini 15/01/2010 tarihli sözleşme ile Öge Emlak Yat. İnş. Yap. Malz. Tur. San. Ltd.Şti. isimli inşaat firmasına yaptırdı. Pazar yeri inşasının tamamlanmasına müteakip Öge Emlâk isimli inşaat firmasının yetkilileri kooperatif ortağı yapıldı. Pazar yeri tuhafiye tezgâhları; numara bazında bu inşaat firması yetkilisi olan kişilere satılarak tahsis edildi. Öge Emlâk firması yetkililerine satılarak tahsis edilen tuhafiye tezgâhları ve kooperatif ortaklık payları, firma tarafından da farklı kişilere satılarak devredildi.

 

Kooperatif de firma ile

Pazar tezgâhlarını satın alanlar; Öğe Emlâk firması yetkililerinin kooperatife ödedikleri bedelden daha yüksek bir bedel ödedi. Tezgâhları satın alan kişiler, paraları da Öğe şirketinin hesabına yatırdı. Ancak yüksek bedeller karşılığında kişilere tahsis edilen tezgâh yerlerinin fizikî koşullarının tezgah açmaya ve işletmeye elverişli olmadığı, yeni tezgâh yeri de gösterilemediği ortaya çıktı. Bu nedenlerle, pazar yeri satın alan kişiler tezgâh açamadı. Belediye encümen kararı ile bu kişilere yapılan tahsisler de iptal edildi. Hem parasından hem de yerinden olan vatandaş, soluğu bakanlık ve savcılıkta aldı. Suç duyurularında bulundu, bakanlığa şikâyet dilekçesi verdi.

 

İddialar vahim

‘Pazarcı esnafından pazar yeri yapımı için toplanan bu paralara rağmen’ inşaatı tamamlayamayan kooperatifin ‘borca mahsuben’, bartır olacak şekilde müteahhit firmaya onlarca tuhafiye tezgâhını sattığı öne sürüldü. Bu şekilde kooperatifin devreden çıkarıldığı,  sıkıntı yaşanınca da iddia o ki pazarı inşa eden Proçelik firması yetkilisinin hemen yeni ortaklarla, Öge İnşaat isimli yeni bir firma kurduğu iddia edildi. ‘Kooperatifin satması gereken’ onlarca pazar yerlerini, bu yeni firma toptan veya tek tek şekilde bir kısım vatandaşa pazarcı olsun ya da olmasın sattığı ve onlarla sözleşme imzaladığı öne sürüldü. İddia o ki bu kişiler; pazarcı olmamasına rağmen kooperatife de üye yapıldı. Ardından satın aldıkları tezgâh yerleri de iptal edildi. Bir süre sonrasında ise satılan bazı pazar tezgâhları iddiaya göre ikinci kez satışa çıkarıldı.

 

Maddi gerçeğe ulaşılmalı

Dilekçede “Malûmları olduğu üzere; ceza muhakemesinin birincil amacı, usul hukuku kurallarına riayet etmek suretiyle maddî gerçeğe ulaşmaktır. Maddî gerçeğin araştırılması, esas itibariyle hukuk devleti ilkesinin bir unsuru olarak adaletin emrettiği bir ödevdir… Sayın Yerel Mahkeme, ceza muhakemesinin temel ilke ve amaçlarına aykırı bir şekilde hareket etmiş; maddî gerçeğe ulaşmak için gerekli ve yeterli araştırma-inceleme yapmadan yargılamayı sonuçlandırmıştır” denildi.

 

Pazarlarla ilgili yetki belediyenin

Dilekçenin son bölümünde şu çok önemli ifadeler yer aldı: “5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca semt pazarları yapımı ve işletilmesi işinin sadece belediyeler veya belediyelerin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu iştirakleri tarafından kurulacağı ve işletilebileceği, gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamayacağı ve belediyenin pazar yeri işletme yetkisinin devredemeyeceği, bu durumda pazarcı esnafının oluşturduğu oda olup olmadığına bakılmaksızın hiçbir meslek kuruluşunun pazar yeri kuramayacak ve işletemeyeceği, böylece mevzuat hükümlerine göre Antalya ilinde ne Antalya Semt Pazarcılar Esnaf Odasının ne de Antalya Seyyar ve Sabit Sebze ve Meyveciler Esnaf Odasının pazar yeri kuramayacağı, pazar yeri yapamayacağı ve pazar yeri işletemeyeceği, Kızıltoprak Kapalı Pazar yerine ilişkin olarak belediyelerle Antalya Seyyar ve Sabit Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası arasında yapılan protokolün ve esnaf odası tarafından yapılan işlerin 5957 sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu, Antalya Seyyar ve Sabit Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası tarafından Kızıltoprak Kapalı Pazar Yerinin yapımı için kooperatif kurularak pazarda hak sahibi olmak isteyen kişilerden kooperatif aracılığıyla para toplandığı, ayrıca esnaf odası tarafından ayrıca esnaftan bağış ve yardım gelirleri tahsil edildiği anlaşıldığından; sonuç olarak Antalya Seyyar Sabit Sebze ve Meyveciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyesi olan sanıklar Arif Üstündağ, Bülent Kaplan, Koray Alptekin, Sadık Özgen ve Sefa Pamuk’un 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ‘kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçunu düzenleyen 158’nci maddesi ile ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu düzenleyen 257/1’nci maddesi uyarınca cezalandırılması gerekmekte olup; sanıkların yönetim kurulu üyesi olarak işledikleri bu suçlara ilişkin eylemlerden dolayı açılan kamu davasına katılma istemimizin reddine ve sanıkların beraatine ilişkin sayın yerel mahkeme kararı hukuka ve kanuna aykırıdır. Bakanlığımızın kamu davasına katılma istemimizin kabulüne; müteakiben sanıkların beraatine dair Antalya 7.Ağır Ceza Mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve davanın sayın mahkemenizde yeniden görülmesine; kamu davasının yeniden görülmesi mümkün değilse, söz konusu kararın bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.”

 

13 müşteki 5 sanık

Davada sanıklar Bülent Kaplan ve o dönemdeki kooperatif yönetim kurulunda yer alan Arif Üstündağ, Koray Alptekin, Sadık Özgen, Sefa Pamuk’tan oluşan 5 isme; kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltiliyor. O dönem Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Kaplan; şu anda Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası Başkanı olarak görev yapıyor. Sanıklardan 2014’te Demokrat Parti Kepez Belediye Başkan adayı da olan Koray Alptekin ise şu anda partinin Kepez İlçe Başkanı görevinde bulunuyor. Şebnem Firuzan Erdoğan, Aydın Erman, Ayşe Güneş, Ayşe Güliz Elbi, Emel İkiz, Fatih Kundu, Mehmet Bilgiç, Mehmet Taşkıran, Melahat Deş, Nazan Kırkaya, Şahin Savaş Sezer, Şevkiye Gedikli, Şule Göysal isimli 13 müşteki yer alıyor.

 

İlk Manşet yazdı

Kamuoyu; Akdeniz Manşet gazetesinin 1 Ocak 2014’te ‘Kızıltoprak’ta neler oluyor’, 8 Nisan 2016’da ‘Pazar tezgâhının böylesi’ başlıklarıyla gündeme getirdiği pazar yeri satış skandalıyla ilgili davanın varlığından; 20 Eylül 2019 tarihli ‘Esnaf odası başkanı, dolandırıcılık sanığı’ ve 29 Haziran 2020 tarihli ‘Başkana şok’ başlıklı haber ile haberdar olmuştu. Haberde; kooperatif yönetimince bir şirket üzerinden, pazarcı esnafı olsun olmasın herkese 2010’da fahiş olduğu ileri sürülen fiyatlarla pazar tezgâh yeri satıldığı sonrasında ise, “Sizin burada pazar tezgâhınız yok” denildiği iddiaları yer almıştı. 2010’da “Kızıltoprak’a sosyete pazarı yapıyoruz” diye piyasada ortalama 5-6 bin lira eden pazar yerlerinin; esnaf ve vatandaşa metrekaresi 3 bin liradan ortalama 30’ar bin liraya satıldığı ileri sürülünce iddiaların ayyuka çıktığı anlatılmıştı.

 

Pazarı yapan müteahhit de şikâyetçi

Tanık Ahmet Hamdi İkizer; geçtiğimiz aylardaki bir duruşmaya, adına çıkartılan zorla getirme emrine istinaden katılmıştı. Ahmet Hamdi Ekizer beyanında “Ben Öge İnşaat Emlak Yatırım Ltd. Şti’nin ortağıyım. Olay zamanında da bu firmanın yönetim kurulu başkanıydım. Esnaf odası aracılığıyla pazar yerlerinin yapımı konusunu üstlendik. Bize 90 adetten fazla pazar tezgâhı verildi. Müştekiler ile sanıkları buluşturan da benim. Pazar yerini yap-işlet yöntemiyle yapacaktık. Bu sözleşmeyi iki nüsha halinde imzalamıştık. Bu sözleşmenin fotokopisi bendedir, bulduğum takdirde ayrıca mahkemeye sunacağım. Hâlâ bende sanıklardan alacaklıyım. Bende müştekilerin dolandırıldığını düşünüyorum. Hatta sosyal medya da Muratpaşa Mağdurları Platformu adı altında bir grup kurdum. Tüm mağdurları bir araya toplamaya çalıştım. O plâtformda paylaştığım her şeyde delil niteliğinde kabul edilebilir. Sanıklardan alacaklı olduğuma dair de dava açmış değilim ancak açmayı düşünüyorum. Sanıklar, müştekileri gözden çıkarmışlardır. Pazar yerinin üç kez üst üste açılmaması halinde pazar sahipliğinin iptaline karar verileceği hükmü tamamen odanın yetkisindedir. Müştekilerin de bu konudan bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Dönemin Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen ilk olarak pazar yerinin yapımı konusunda Pro-Çelik (Proçelik) isimli firma ile anlaşmıştır. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen bu firma bu işi yapamadı ve battı. Bunun üzerine benim firmam ile iletişime geçtiler bende bu işi üstlendim ve layığı ile yerine getirdim. Sanıklardan da bir milyon 430 bin lira alacağım vardır. Bu işi ne belediye ne de esnaf odası üstlendi. Bu işin sorumlusu kimdir o zaman bende bilemiyorum. Müştekilerin sanıklar taralından dolandırıldığını da düşünüyorum” demişti.

 

Dolandırıcılık kastıyla hareket

Savcılık mütalâasında da kooperatifin mevzuata göre pazar yeri yapma ve işletme yetkisi olmamasına rağmen hukuka aykırı olarak pazar yeri yaptığı ve bu pazar yerinin işletilmesi ile ilgili işlemler yaptığı, yatırım amacıyla pazaryerinden tezgâh almak isteyen müştekileri kooperatife üye yaptıklarını söyleyerek pazar yeri tezgâhı satma adı altında yüksek miktarda maddî menfaat temin ettikleri, ancak müştekilerin bu tezgâhları hiçbir şekilde kullanamadan ve hak sahipliklerinin kendilerine bildirilmeden iptal edildiği, ayrıca kooperatif ortaklığından çıkarıldıkları, ancak bu kararın onaylı örneğinin kendilerine tebliğ edilmediği, ortaklıktan çıkarılan müştekilerin ortaklık payları kendilerine ödenmeden paylarına karşılık yeni ortaklar alındığı anlatılıyor. ‘Sanıkların olayın en başından itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket edip müştekiler aleyhine haksız menfaat temin ettiklerini’ belirten savcılık makamı, sanıkların üzerilerine atılı suçların kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık ve kooperatif görevlerinden ötürü görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu belirterek cezalandırılmasını istiyor.


Haber okunma sayısı: 60

Haberin etiketleri:

Pazar davasında şok gelişme


Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANTALYA - HAVA DURUMU

ANTALYA