• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

Servisçilere şok karar

serviscilere-sok-karar

Servisçilerin hemen uygulanması için UKOME binasını bile bastıkları kararı mahkeme iptal etti
20 Ocak 2021 Çarşamba 14:04

 Servisçilerin hemen uygulanması için UKOME binasını bile bastıkları kararı mahkeme iptal etti

 

Servisçilere şok karar

 

Aylardır evine ekmek götüremeyen servisçilere şok karar. İdare mahkemesi, servis hizmetlerini C plakalı servis araçlarıyla yapma zorunluluğu getiren kararın yürütmesini durdurdu. Kurumlar kendi öz malları ile öğrenci, personel ve ücretsiz personel taşımacılığı yapmaya devam edebilecek 

HABER: Şükrü AĞIRMAN

C plaka zorunluluğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, 4 Temmuz 2019 tarih ve 2019/07-320 sayılı kararıyla; 1 Eylül 2020 itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel ve ücretsiz personel servislerinin öz mal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasına yönelik karar almıştı. Ardından kararın uzatılmasına yönelik yeniden komisyon toplanmış ve toplantıda 21 temsilciden 16’sı sürenin 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmasına yönelik oy kullanmıştı.

 

UKOME’yi basmışlardı

Antalya’da servis hizmetlerini C plakalı servis araçlarıyla yapma zorunluluğunu getiren karar; aslen servisçilerin lehine bir karardı. Ancak kararın uygulanma süresi; tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül pandemi koronavirüs nedeniyle yeni oluşan şartlar ile ekonomik kriz göz önüne alınarak 31 Aralık’a uzatılınca servisçiler kazan kaldırdı. 16 Eylül 2020 günü kararı alan UKOME binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, alınan kararı protesto etti. Gerginlik had safhaya çıkıp arbede yaşandı.

 

Servisçilere soğuk duş

Olaylara çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Servisçiler; belirtilen süre içerisinde korsan taşımacılık yapıldığını ileri sürdü. UKOME binası önünde çekilen demir kapıyı ittirdi. Bazı servisçiler ise yanlarında getirdikleri plakaları bükerek yere fırlattı. Ancak mahkeme; servisçileri şok eden bir karar aldı. C plaka zorunluluğu getiren kararı iptal etti. Kararda, okulların mülkiyetindeki servis araçları ile taşıma yapmalarını yasaklayan ya da engelleyen bir hüküm bulunmadığı vurgulandı.

 

KARARIN SONUÇ BÖLÜMÜ NE DİYOR:

…İl genelinde 19 ilçede faaliyet gösteren tüm öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis araçlarının özmal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasının 31/12/2020 tarihinden itibaren zorunlu olduğu göz önüne alındığında, hukuka aykırılığı ortaya konulan UKOME Genel Kurul kararlan ile kamu düzeni açısından telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, tebliği izleyen 7 gün içinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 30/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Haberin detayları şöyle:

Hatırlanacağı üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, 4 Temmuz 2019 tarihinde 2019/07-320 sayılı bir karar aldı. 1 Eylül 2020 itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel ve ücretsiz personel servislerinin öz mal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasına yönelik alınan karar servisçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ardından kararın uzatılmasına yönelik yeniden komisyon toplandı. Toplantıda UKOME’de kurumlar adına bulunan 21 temsilciden 16’sı sürenin 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmasına yönelik oy kullandı. Antalya’da servis hizmetlerini C plakalı servis araçlarıyla yapma zorunluluğunu getiren karar; servisçilerin lehine bir karardı.

 

Servisçilere şok

Ancak kararın uygulanma süresi; tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül pandemi koronavirüs nedeniyle yeni oluşan şartlar ile ekonomik kriz göz önüne alınarak 31 Aralık’a uzatılınca servisçiler kazan kaldırdı. 16 Eylül 2020 günü kararı alan UKOME binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, alınan kararı protesto etti. Gerginlik had safhaya çıkıp arbede yaşandı. Olaylara çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Servisçiler; belirtilen süre içerisinde korsan taşımacılık yapıldığını ileri sürdü. UKOME binası önünde çekilen demir kapıyı ittirdi. Bazı servisçiler ise yanlarında getirdikleri plakaları bükerek yere fırlattı. 16 Eylül olayları sırasında UKOME görevlileri zor anlar yaşadı. Öfkeli kalabalığı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin ve Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik yatıştırmaya çalıştı, olaylara polisler müdahale etti.

 

19 davacı

Defne Özel Eğitim Hizmetleri, Seda Arabacı, Seray Hasibe Tuzcu, Gonca Biçen, Hava Özbey, Emsal İbiş, Meltem İmrektaşal, Nail Mertcan Saydam, Zehra Beşkazalı, Hasan Öztop, Havva Sibel Akın, Uzmanlar Yuva Önokul Eğitim Öğr. Hiz., HSC Özel Eğitim- Kreş -Çocuk Kulübü İşletmeciliği, ADAB Özel Eğitim Hizmetleri, Antalya Nişantaşı Özel Eğitim, Ayşegül Dermut Özel Eğitim, Sait Meral, Jale Ateş, İpek Çakır isimli okul öncesi eğitim kurumu işleten 19 davacı; Antalya 4.İdare Mahkemesine başvurdu. 19 ilçede faaliyet gösteren servis araçlarının kontrol altına alınması, disipline edilmesi, araçların denetimlerini kolaylaştırmak, taşımacılığı geliştirmek, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve

uygulama birliğini sağlamak amacıyla 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel

ve ücretsiz müşteri servislerinin özmal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasına ilişkin kararın iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

 

Külfet ve güvenlik savunması

Antalya 4.İdare Mahkemesinde UKOME kararının yürütmesinin durdurulması için Antalya Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davada davacılar; söz konusu kararlar nedeniyle, okul öncesi eğitim kurumlarına gelen öğrencileri taşıma işinde özmalları olan servis araçlarının plakalarını C plakalı servis aracına çevirmek ya da dışarıdan C plakalı servis hizmeti almak durumunda kalacaklarını belirtti. Ticari olarak servis işi yapmadıklarını, özmalları olar servis araçlarını C plakaya çevirmenin eğitim kurumuna ağır yük getireceğini, servis şoförü ve servis hostesinin eğitim kurumunun sigortalı çalışanları olduğunu, şoför ve hostesin bildikleri kişiler olması nedeniyle güvenilirliğin sağlandığını vurguladı. Servis araçlarının içinin okul öncesi çocuklara göre tasarlandığını, okul servis taşıma faaliyetlerinin her öğretim dönemi başlangıcında denetim komisyonlarınca denetlendiği gibi kolluk kuvvetlerince de her zaman denetlenebileceğini belirtti. Bu savunmayı yapan davacılar; haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürdükleri kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

 

Servisçileri üzen karar

Antalya 4.İdare Mahkemesi, 2020/899 sayılı kararıyla, C plaka uygulama zorunluluğunun başladığı 31 Aralık 2020’den bir gün önce kararı verdi. 30 Aralık 2020 tarihli karar ile mahkeme; servisçileri şok eden bir karar aldı. C plaka zorunluluğu getiren kararı iptal etti. 5 sayfalık kararda, okulların mülkiyetindeki servis araçları ile taşıma yapmalarını yasaklayan ya da engelleyen bir hüküm bulunmadığı vurgulandı.

İŞTE O KARAR:

Kararda şu ifadelere yer verildi: “…Dava dosyasının incelenmesinden, okul öncesi eğitim kurumu işleten davacılar İl Trafik Komisyonunun 07/10/2003 tarih ve 2003/112 sayılı kararı ile UKOME Genel Kurulunun 18/05/2005 tarih ve 2005/05-12 sayılı kararı ve Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince firmaların kendi öz malı ya da C plakalı servis aracı olması şartıyla güzergah izin belgesi düzenlenmesi yönünde alınan kararlar gereğince bu güne kadar taşıma hizmetlerini kendi servis araçları ile gerçekleştirmekte iken 04/07/2019 gün ve 2019/07-320 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurul kararıyla il genelinde 19 ilçede faaliyet gösteren servis araçlarının kontrol altına alınması, disipline edilmesi, araçların denetimlerinin kolaylaştırmak, taşımacılığı geliştirmek, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve uygulama birliğini oluşturmak amacıyla 01/09/2020 tarihi itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis araçlarının özmal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasının uygun olduğuna karar verildiği, davaya konu 16/09/2020 gün ve 2020/09-283 sayılı karar ile de tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle yeni oluşan şartlar ile ekonomik kriz göz önüne alınarak söz konusu UKOME Genel Kurul kararında verilen sürenin 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmasının uygun bulunması üzerine söz konusu UKOME Genel Kurul kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle görülmekle olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Uyuşmazlık konusu olayda, yukarıda hükümlerine yer verilen mevzuat incelendiğinde; okulların mülkiyetindeki servis araçları ile taşıma yapmalarını yasaklayan ya da engelleyen bir hüküm bulunmadığı, C plaka alma yükümlülüğü getirilmediğinin açık olduğu, dava konusu edilen UKOME kurarlarında kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları, etüt merkezleri, özel okullar servis taşımacılıklarında taşınan yolcuların güvenli bir şekilde taşınamadığı, ihtisas odası tarafından denetlenemediği ve kayıtlarının tutulamadığı, güvenli olmadığı saikiyle C plaka ile taşımacılık düzenlemesi yapıldığı ileri sürülmekle ise de özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bu kurumlara ait araçlarla taşımasının yapılabilmesi de idareden "özel izin belgesi" alınmasına bağlı olduğundan, denetim dışında kalmayacağı, aksi yöndeki mevcut düzenlemenin Anayasa’da ifadesini bulan “eşitlik” ilkesine aykırılık teşkil edeceği anlaşıldığından, üst normlara aykırı olarak C plaka alma zorunluluğu getirilen davaya konu UKOME Genel Kurul kararlarında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, il genelinde 19 ilçede faaliyet gösteren tüm öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis araçlarının özmal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasının 31/12/2020 tarihinden itibaren zorunlu olduğu göz önüne alındığında, hukuka aykırılığı ortaya konulan UKOME Genel Kurul kararlan ile kamu düzeni açısından telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, tebliği izleyen 7 gün içinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 30/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Haber okunma sayısı: 606Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANTALYA - HAVA DURUMU

ANTALYA