• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

Servisçilere şok karar

serviscilere-sok-karar

Servisçilerin hemen uygulanması için UKOME binasını bile bastıkları kararı mahkeme iptal etti
20 Ocak 2021 Çarşamba 14:04

 Servisçilerin hemen uygulanması için UKOME binasını bile bastıkları kararı mahkeme iptal etti

 

Servisçilere şok karar

 

Aylardır evine ekmek götüremeyen servisçilere şok karar. İdare mahkemesi, servis hizmetlerini C plakalı servis araçlarıyla yapma zorunluluğu getiren kararın yürütmesini durdurdu. Kurumlar kendi öz malları ile öğrenci, personel ve ücretsiz personel taşımacılığı yapmaya devam edebilecek 

HABER: Şükrü AĞIRMAN

C plaka zorunluluğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, 4 Temmuz 2019 tarih ve 2019/07-320 sayılı kararıyla; 1 Eylül 2020 itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel ve ücretsiz personel servislerinin öz mal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasına yönelik karar almıştı. Ardından kararın uzatılmasına yönelik yeniden komisyon toplanmış ve toplantıda 21 temsilciden 16’sı sürenin 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmasına yönelik oy kullanmıştı.

 

UKOME’yi basmışlardı

Antalya’da servis hizmetlerini C plakalı servis araçlarıyla yapma zorunluluğunu getiren karar; aslen servisçilerin lehine bir karardı. Ancak kararın uygulanma süresi; tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül pandemi koronavirüs nedeniyle yeni oluşan şartlar ile ekonomik kriz göz önüne alınarak 31 Aralık’a uzatılınca servisçiler kazan kaldırdı. 16 Eylül 2020 günü kararı alan UKOME binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, alınan kararı protesto etti. Gerginlik had safhaya çıkıp arbede yaşandı.

 

Servisçilere soğuk duş

Olaylara çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Servisçiler; belirtilen süre içerisinde korsan taşımacılık yapıldığını ileri sürdü. UKOME binası önünde çekilen demir kapıyı ittirdi. Bazı servisçiler ise yanlarında getirdikleri plakaları bükerek yere fırlattı. Ancak mahkeme; servisçileri şok eden bir karar aldı. C plaka zorunluluğu getiren kararı iptal etti. Kararda, okulların mülkiyetindeki servis araçları ile taşıma yapmalarını yasaklayan ya da engelleyen bir hüküm bulunmadığı vurgulandı.

 

KARARIN SONUÇ BÖLÜMÜ NE DİYOR:

…İl genelinde 19 ilçede faaliyet gösteren tüm öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis araçlarının özmal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasının 31/12/2020 tarihinden itibaren zorunlu olduğu göz önüne alındığında, hukuka aykırılığı ortaya konulan UKOME Genel Kurul kararlan ile kamu düzeni açısından telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, tebliği izleyen 7 gün içinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 30/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Haberin detayları şöyle:

Hatırlanacağı üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, 4 Temmuz 2019 tarihinde 2019/07-320 sayılı bir karar aldı. 1 Eylül 2020 itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel ve ücretsiz personel servislerinin öz mal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasına yönelik alınan karar servisçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ardından kararın uzatılmasına yönelik yeniden komisyon toplandı. Toplantıda UKOME’de kurumlar adına bulunan 21 temsilciden 16’sı sürenin 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmasına yönelik oy kullandı. Antalya’da servis hizmetlerini C plakalı servis araçlarıyla yapma zorunluluğunu getiren karar; servisçilerin lehine bir karardı.

 

Servisçilere şok

Ancak kararın uygulanma süresi; tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül pandemi koronavirüs nedeniyle yeni oluşan şartlar ile ekonomik kriz göz önüne alınarak 31 Aralık’a uzatılınca servisçiler kazan kaldırdı. 16 Eylül 2020 günü kararı alan UKOME binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, alınan kararı protesto etti. Gerginlik had safhaya çıkıp arbede yaşandı. Olaylara çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Servisçiler; belirtilen süre içerisinde korsan taşımacılık yapıldığını ileri sürdü. UKOME binası önünde çekilen demir kapıyı ittirdi. Bazı servisçiler ise yanlarında getirdikleri plakaları bükerek yere fırlattı. 16 Eylül olayları sırasında UKOME görevlileri zor anlar yaşadı. Öfkeli kalabalığı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin ve Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik yatıştırmaya çalıştı, olaylara polisler müdahale etti.

 

19 davacı

Defne Özel Eğitim Hizmetleri, Seda Arabacı, Seray Hasibe Tuzcu, Gonca Biçen, Hava Özbey, Emsal İbiş, Meltem İmrektaşal, Nail Mertcan Saydam, Zehra Beşkazalı, Hasan Öztop, Havva Sibel Akın, Uzmanlar Yuva Önokul Eğitim Öğr. Hiz., HSC Özel Eğitim- Kreş -Çocuk Kulübü İşletmeciliği, ADAB Özel Eğitim Hizmetleri, Antalya Nişantaşı Özel Eğitim, Ayşegül Dermut Özel Eğitim, Sait Meral, Jale Ateş, İpek Çakır isimli okul öncesi eğitim kurumu işleten 19 davacı; Antalya 4.İdare Mahkemesine başvurdu. 19 ilçede faaliyet gösteren servis araçlarının kontrol altına alınması, disipline edilmesi, araçların denetimlerini kolaylaştırmak, taşımacılığı geliştirmek, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve

uygulama birliğini sağlamak amacıyla 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel

ve ücretsiz müşteri servislerinin özmal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasına ilişkin kararın iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

 

Külfet ve güvenlik savunması

Antalya 4.İdare Mahkemesinde UKOME kararının yürütmesinin durdurulması için Antalya Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davada davacılar; söz konusu kararlar nedeniyle, okul öncesi eğitim kurumlarına gelen öğrencileri taşıma işinde özmalları olan servis araçlarının plakalarını C plakalı servis aracına çevirmek ya da dışarıdan C plakalı servis hizmeti almak durumunda kalacaklarını belirtti. Ticari olarak servis işi yapmadıklarını, özmalları olar servis araçlarını C plakaya çevirmenin eğitim kurumuna ağır yük getireceğini, servis şoförü ve servis hostesinin eğitim kurumunun sigortalı çalışanları olduğunu, şoför ve hostesin bildikleri kişiler olması nedeniyle güvenilirliğin sağlandığını vurguladı. Servis araçlarının içinin okul öncesi çocuklara göre tasarlandığını, okul servis taşıma faaliyetlerinin her öğretim dönemi başlangıcında denetim komisyonlarınca denetlendiği gibi kolluk kuvvetlerince de her zaman denetlenebileceğini belirtti. Bu savunmayı yapan davacılar; haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürdükleri kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

 

Servisçileri üzen karar

Antalya 4.İdare Mahkemesi, 2020/899 sayılı kararıyla, C plaka uygulama zorunluluğunun başladığı 31 Aralık 2020’den bir gün önce kararı verdi. 30 Aralık 2020 tarihli karar ile mahkeme; servisçileri şok eden bir karar aldı. C plaka zorunluluğu getiren kararı iptal etti. 5 sayfalık kararda, okulların mülkiyetindeki servis araçları ile taşıma yapmalarını yasaklayan ya da engelleyen bir hüküm bulunmadığı vurgulandı.

İŞTE O KARAR:

Kararda şu ifadelere yer verildi: “…Dava dosyasının incelenmesinden, okul öncesi eğitim kurumu işleten davacılar İl Trafik Komisyonunun 07/10/2003 tarih ve 2003/112 sayılı kararı ile UKOME Genel Kurulunun 18/05/2005 tarih ve 2005/05-12 sayılı kararı ve Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince firmaların kendi öz malı ya da C plakalı servis aracı olması şartıyla güzergah izin belgesi düzenlenmesi yönünde alınan kararlar gereğince bu güne kadar taşıma hizmetlerini kendi servis araçları ile gerçekleştirmekte iken 04/07/2019 gün ve 2019/07-320 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurul kararıyla il genelinde 19 ilçede faaliyet gösteren servis araçlarının kontrol altına alınması, disipline edilmesi, araçların denetimlerinin kolaylaştırmak, taşımacılığı geliştirmek, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve uygulama birliğini oluşturmak amacıyla 01/09/2020 tarihi itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis araçlarının özmal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasının uygun olduğuna karar verildiği, davaya konu 16/09/2020 gün ve 2020/09-283 sayılı karar ile de tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle yeni oluşan şartlar ile ekonomik kriz göz önüne alınarak söz konusu UKOME Genel Kurul kararında verilen sürenin 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmasının uygun bulunması üzerine söz konusu UKOME Genel Kurul kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle görülmekle olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Uyuşmazlık konusu olayda, yukarıda hükümlerine yer verilen mevzuat incelendiğinde; okulların mülkiyetindeki servis araçları ile taşıma yapmalarını yasaklayan ya da engelleyen bir hüküm bulunmadığı, C plaka alma yükümlülüğü getirilmediğinin açık olduğu, dava konusu edilen UKOME kurarlarında kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları, etüt merkezleri, özel okullar servis taşımacılıklarında taşınan yolcuların güvenli bir şekilde taşınamadığı, ihtisas odası tarafından denetlenemediği ve kayıtlarının tutulamadığı, güvenli olmadığı saikiyle C plaka ile taşımacılık düzenlemesi yapıldığı ileri sürülmekle ise de özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bu kurumlara ait araçlarla taşımasının yapılabilmesi de idareden "özel izin belgesi" alınmasına bağlı olduğundan, denetim dışında kalmayacağı, aksi yöndeki mevcut düzenlemenin Anayasa’da ifadesini bulan “eşitlik” ilkesine aykırılık teşkil edeceği anlaşıldığından, üst normlara aykırı olarak C plaka alma zorunluluğu getirilen davaya konu UKOME Genel Kurul kararlarında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, il genelinde 19 ilçede faaliyet gösteren tüm öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis araçlarının özmal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasının 31/12/2020 tarihinden itibaren zorunlu olduğu göz önüne alındığında, hukuka aykırılığı ortaya konulan UKOME Genel Kurul kararlan ile kamu düzeni açısından telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, tebliği izleyen 7 gün içinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 30/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

escort istanbul escort adalar escort arnavutkoy escort atasehir escort avcilar escort bagcilar escort bahcelievler escort bakirkoy escort basaksehir escort bayrampasa escort besiktas escort beykoz escort beylikduzu escort beyoglu escort kucukcekmece escort buyukcekmece escort dudullu escort catalca escort cekmekoy escort esenler escort esenyurt escort eyupsultan escort fatih escort gaziosmanpasa escort gungoren escort kadikoy escort kagithane escort kartal escort maltepe escort pendik escort sancaktepe escort sariyer escort silivri escort sultanbeyli escort sultangazi escort sile escort sisli escort tuzla escort umraniye escort uskudar escort zeytinburnu escort antalya escort manavgat escort alanya escort side escort belek escort akseki escort aksu escort demre escort dosemealti escort elmali escort finike escort gazipasa escort gundogmus escort ibradi escort kas escort kemer escort kepez escort konyaalti escort korkuteli escort kumluca escort muratpasa escort serik escort tekirova escort camyuva escort konakli escort mahmutlar escort isiklar escort kumkoy escort taksim escort bebek escort adana escort seyhan escort yuregir escort cukurova escort saricam escort ceyhan escort kozan escort imamoglu escort karatas escort karaisali escort pozanti escort yumurtalik escort tufanbeyli escort feke escort aladag escort saimbeyli escort adiyaman escort kahta escort besni escort golbasi escort gerger escort sincik escort celikhan escort tut escort samsat escort afyon escort sandikli escort dinar escort bolvadin escort emirdag escort sinanpasa escort suhut escort cay escort ihsaniye escort iscehisar escort sultandagi escort cobanlar escort dazkiri escort basmakci escort hocalar escort bayat escort evciler escort kiziloren escort agri escort patnos escort dogubayazit escort diyadin escort eleskirt escort tutak escort taslicay escort hamur escort aksaray escort ortakoy escort eskil escort gulagac escort sultanhani escort guzelyurt escort agacoren escort sariyahsi escort amasya escort merzifon escort suluova escort tasova escort gumushacikoy escort goynucek escort hamamozu escort ankara escort kecioren escort cankaya escort yenimahalle escort mamak escort etimesgut escort sincan escort altindag escort pursaklar escort golbasi escort polatli escort cubuk escort kahramankazan escort beypazari escort elmadag escort akyurt escort sereflikochisar escort haymana escort kizilcahamam escort nallihan escort bala escort ayas escort kalecik escort camlidere escort gudul escort evren escort ardahan escort gole escort cildir escort hanak escort posof escort damal escort artvin escort hopa escort borcka escort arhavi escort yusufeli escort savsat escort ardanuc escort kemalpasa escort murgul escort aydin escort efeler escort nazilli escort soke escort kusadasi escort didim escort incirliova escort cine escort germencik escort bozdogan escort kosk escort kuyucak escort kocarli escort sultanhisar escort karacasu escort buharkent escort yenipazar escort karpuzlu escort balikesir escort karesi escort altieylul escort edremit escort bandirma escort gonen escort ayvalik escort burhaniye escort bigadic escort susurluk escort dursunbey escort sindirgi escort erdek escort ivrindi escort havran escort kepsut escort manyas escort savastepe escort gomec escort balya escort marmara escort bartin escort ulus escort amasra escort kurucasile escort batman escort kozluk escort sason escort besiri escort gercus escort hasankeyf escort bayburt escort demirozu escort aydintepe escort bilecik escort bozuyuk escort osmaneli escort sogut escort pazaryeri escort golpazari escort yenipazar escort inhisar escort bingol escort solhan escort genc escort karliova escort adakli escort kigi escort yedisu escort yayladere escort bitlis escort tatvan escort guroymak escort ahlat escort hizan escort mutki escort adilcevaz escort bolu escort gerede escort mudurnu escort goynuk escort mengen escort yenicaga escort dortdivan escort seben escort kibriscik escort burdur escort bucak escort golhisar escort yesilova escort cavdir escort tefenni escort karamanli escort aglasun escort altinyayla escort celtikci escort kemer escort bursa escort osmangazi escort yildirim escort nilufer escort inegol escort gemlik escort mudanya escort mustafakemalpasa escort gursu escort karacabey escort orhangazi escort kestel escort yenisehir escort iznik escort orhaneli escort keles escort buyukorhan escort harmancik escort canakkale escort biga escort can escort gelibolu escort ayvacik escort yenice escort ezine escort bayramic escort lapseki escort gokceada escort eceabat escort bozcaada escort avsallar escort beldibi escort bodrum escort cankiri escort cekirge escort cerkes escort cikcili escort ciplakli escort corum escort denizli escort dikmen escort diyarbakir escort dodurga escort dokuma escort duzce escort edirne escort egil escort elazig escort eldivan escort emisbeleni escort enez escort ergani escort erzincan escort erzurum escort escort eskisehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort golturkbuku escort golyaka escort gorele escort gorukle escort guce escort guller pinari escort gumbet escort gumushane escort gumusluk escort gumusova escort gundogan escort guney escort gunyuzu escort guzelbag escort hakkari escort han escort hani escort hatay escort havsa escort hazro escort hinis escort honaz escort horasan escort igdir escort ilgaz escort ilic escort incekum escort inonu escort ipsala escort iskenderun escort iskilip escort islahiye escort isparta escort ispir escort izmir escort izmit escort kahramanmaras escort kale escort kandira escort karabuk escort karacoban escort karahayit escort karakocan escort karakoyunlu escort karaman escort karamursel escort karayazi escort kargi escort kargicak escort karkamis escort kars escort kartepe escort kastamonu escort kayapinar escort kaynasli escort kayseri escort kazimkarabekir escort keban escort keciborlu escort kelkit escort kemah escort kemaliye escort kesan escort kesap escort kilis escort kirikhan escort kirikkale escort kirklareli escort kirsehir escort kizilay escort kizilirmak escort kocaeli escort kocakoy escort kocasinan escort kofcaz escort konya escort koprukoy escort korfez escort korgun escort kose escort kovancilar escort kulp escort kulu escort kumlu escort kure escort kursunlu escort kurtun escort kutahya escort lacin escort lalapasa escort lara escort lice escort luleburgaz escort maden escort mahmudiye escort malatya escort manisa escort mardin escort marmaris escort mazidagi escort mecitozu escort melikgazi escort meram escort meric escort merkezefendi escort mersin escort mezitli escort midyat escort mihalgazi escort mihaliccik escort mucur escort mugla escort mus escort musabeyli escort mut escort narman escort nevsehir escort nigde escort nizip escort nurdagi escort nurhak escort nusaybin escort oba escort odunpazari escort oguzeli escort oguzlar escort oltu escort olur escort omerli escort onikisubat escort ordu escort orta escort ortaca escort ortakent escort ortakoy escort osmancik escort osmaniye escort otlukbeli escort ovacik escort palandoken escort palu escort pamukkale escort pasinler escort payas escort pazarcik escort pazarlar escort pazaryolu escort pehlivankoy escort persembe escort piraziz escort pinarbasi escort pinarbasi escort pinarhisar escort polateli escort pozcu escort puturge escort refahiye escort reyhanli escort rize escort sabanozlu escort safranbolu escort sahinbey escort sakarya escort salihli escort samandag escort samsun escort sanliurfa escort sapanca escort saphane escort saraykoy escort sarayonu escort saricakaya escort sarigol escort sarikamis escort sariveliler escort sarkikaraagac escort saruhanli escort savur escort sebinkarahisar escort sehitkamil escort sehzadeler escort selcuklu escort selendi escort selim escort semdinli escort senirkent escort senkaya escort senpazar escort serdivan escort serinhisar escort seydikemer escort seydiler escort seydisehir escort seyitgazi escort siirt escort silifke escort silvan escort simav escort sinop escort siran escort sivas escort siverek escort sivrice escort sivrihisar escort sirnak escort sogutlu escort soma escort sulakyurt escort suloglu escort sumbas escort sungurlu escort sur escort suruc escort susehri escort susuz escort sutculer escort talas escort tarakli escort tarsus escort taskent escort taskopru escort tavas escort tavsanli escort tekirdag escort tekkekoy escort tekman escort tepebasi escort tercan escort terme escort tirebolu escort tokat escort tomarza escort toprakkale escort torba escort toroslar escort tortum escort torul escort tosmur escort tosya escort trabzon escort tunceli escort turgutlu escort turgutreis escort turhal escort turkbuku escort turkeli escort turkoglu escort tuzluca escort tuzlukcu escort ugurludag escort ula escort ulas escort ulubey escort uluborlu escort uludere escort ulukisla escort unye escort urgup escort usak escort uzumlu escort uzundere escort uzunkopru escort vakfikebir escort van escort varto escort vezirkopru escort viransehir escort vize escort yaglidere escort yahsihan escort yahyali escort yakakent escort yakutiye escort yalihuyuk escort yalikavak escort yalova escort yalvac escort yaprakli escort yatagan escort yavuzeli escort yayladagi escort yazihan escort yenice escort yenisarbademli escort yenisehir escort yenisehir escort yesilli escort yesilyurt escort yigilca escort yildizeli escort yomra escort yozgat escort yuksekova escort yunak escort yunusemre escort zara escort zile escort zonguldak escort 19 mayis escort abana escort acigol escort acipayam escort adapazari escort afsin escort agin escort agli escort ahirli escort ahmetli escort akcaabat escort akcadag escort akcakale escort akcakent escort akcakoca escort akcay escort akdagmadeni escort akdeniz escort akhisar escort akincilar escort akkus escort akoren escort akpinar escort aksehir escort akyaka escort akyarlar escort akyazi escort alaca escort alacakaya escort alacam escort alapli escort alasehir escort almus escort alpu escort altinekin escort altinordu escort altinova escort altinozu escort altintas escort altinyayla escort altinparmak escort altunhisar escort alucra escort anamur escort andirin escort antakya escort araban escort arac escort arakli escort aralik escort arapgir escort ardesen escort arguvan escort arifiye escort aricak escort armutlu escort arpacay escort arsin escort arsuz escort artuklu escort asarcik escort askale escort aslanapa escort atabey escort atakum escort atkaracalar escort avanos escort ayancik escort aybasti escort aydincik escort aydincik escort ayranci escort azdavay escort aziziye escort babadag escort babaeski escort bafra escort baglar escort bahce escort bahcesaray escort bahsili escort baklan escort baliseyh escort banaz escort basiskele escort baskale escort baskil escort basyayla escort battalgazi escort bayat escort bayramoren escort bekilli escort belen escort besikduzu escort beyagac escort beylikova escort beysehir escort beytussebap escort birecik escort bismil escort bitez escort bogazkale escort bogazliyan escort bor escort bosna escort boyabat escort bozkir escort bozkurt escort bozkurt escort bozova escort boztepe escort bozyazi escort bulancak escort bulanik escort buldan escort bunyan escort caglayancerit escort cal escort caldiran escort camardi escort camas escort cameli escort camlihemsin escort camliyayla escort camoluk escort canakci escort candir escort canik escort cardak escort carsamba escort carsibasi escort cat escort catak escort catalpinar escort catalzeytin escort cavdarhisar escort caybasi escort caycuma escort cayeli escort cayiralan escort cayirli escort cayirova escort caykara escort cekerek escort celebi escort celtik escort cemisgezek escort cerkezkoy escort cermik escort ceylanpinar escort cicekdagi escort cide escort cifteler escort ciftlik escort ciftlikkoy escort cihanbeyli escort cilimli escort civril escort cizre escort cinar escort cinarcik escort corlu escort cukurca escort cumayeri escort cumra escort cungus escort daday escort dalaman escort darende escort dargecit escort darica escort datca escort defne escort delice escort demirci escort demirkoy escort derbent escort derebucak escort derecik escort dereli escort derepazari escort derik escort derince escort derinkuyu escort dernekpazari escort develi escort devrek escort devrekani escort dicle escort digor escort dilovasi escort divrigi escort doganhisar escort dogankent escort dogansehir escort doganyol escort doganyurt escort domanic escort dortyol escort dulkadiroglu escort dumlupinar escort duragan escort duzici escort duzkoy escort edremit escort eflani escort egirdir escort ekinozu escort elbeyli escort elbistan escort emet escort emirgazi escort erbaa escort ercis escort erdemli escort eregli escort eregli escort erenler escort erfelek escort ergene escort ermenek escort erzin escort eskipazar escort esme escort espiye escort eynesil escort eyyubiye escort fatsa escort ferizli escort fethiye escort findikli escort gediz escort gelendost escort gemerek escort gerze escort gevas escort geyve escort gokcebey escort goksun escort golcuk escort golkoy escort golmarmara escort gordes escort guclukonak escort gulnar escort gulsehir escort gulyali escort guneysinir escort guneysu escort gurgentepe escort gurpinar escort gurun escort hacibektas escort hadim escort hafik escort halfeti escort haliliye escort halkapinar escort hanonu escort harran escort hasanbeyli escort haskoy escort hassa escort havza escort hayrabolu escort hayrat escort hekimhan escort hemsin escort hendek escort hilvan escort hisarcik escort hozat escort huyuk escort icel escort icmeler escort idil escort ihsangazi escort ikizce escort ikizdere escort ilgin escort ilkadim escort imranli escort incesu escort inebolu escort ipekyolu escort iyidere escort kabaduz escort kabatas escort kadirli escort kadinhani escort kadisehri escort kagizman escort kale escort kalkandere escort kaman escort kangal escort kapakli escort karahalli escort karakecili escort karakopru escort karapinar escort karapurcek escort karasu escort karatay escort kavak escort kavaklidere escort kaynarca escort keskin escort kilimli escort kirkagac escort kiziltepe escort kocaali escort koprubasi escort koprubasi escort korgan escort korkut escort koycegiz escort koyulhisar escort kozakli escort kozlu escort kula escort kuluncak escort kumru escort ladik escort macka escort malazgirt escort malkara escort marmaraereglisi escort mazgirt escort mentese escort mesudiye escort milas escort muradiye escort muratli escort nazimiye escort niksar escort of escort ortahisar escort ovacik escort ozalp escort pamukova escort pazar escort pertek escort pulumur escort resadiye escort salipazari escort salpazari escort saray escort saray escort sarayduzu escort saraykent escort sarikaya escort sarkisla escort sarkoy escort sefaatli escort silopi escort sivasli escort sorgun escort suleymanpasa escort surmene escort termal escort tonya escort tusba escort ulubey escort yenifakili escort yerkoy escort buca escort karabaglar escort bornova escort karsiyaka escort


Haber okunma sayısı: 660Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANTALYA - HAVA DURUMU

ANTALYA